Suunnittelun portaat

Menestyksen saavuttaminen edellyttää johdonmukaista viestinnän suunnittelua ennen keinojen ja toimenpiteiden valintaa.

tahtotila

näkemys

ymmärrys

kohderyhmät

keinot

toimenpiteet

menestys