Yksi hyvä syy!

Keskeistä on löytää viestinnän perustaksi yksi kiteytetty ominaisuus.

Tämä rakentuu asiakkaiden tarpeen, markkinoilla olevan mahdollisuuden ja yrityksen tuottaman lisäarvon pohjalta.

Asiakas

Markkinat

Yritys

Tuote/palvelu

Asemointi