Starttivaiheessa pidetään workshop 2½-3h, jossa tutustutaan toimintatapoihin ja ihmisiin. Sopiva osallistujamäärä on 5-15 henkeä.

Workshopissa muodostetaan kuva yrityksen viestinnällisestä nykytilasta ja asemasta markkinoihin.

Tarkastellaan omaa näkemystä tulevaisuudesta ja arvioidaan viestinnällistä muutostarvetta.

Starttivaiheessa käsitellään viestinnän– ja brändin rakentamisen perusteita.

 

Starttivaiheen jälkeen syntyy raportti, jossa on:

· hahmoteltu viestinnällistä muutostarvetta

· johtopäätöksiä ja kysymyksiä keskeisistä asioista

· käsitys viestinnän tehostamiseen tähtäävästä prosessista

 

 

Viestinnällinen muutostarve